pies i kot

Stomatologia

Zakres usług stomatologicznych obejmuje:

  • kompleksowe badania stomatologiczne włącznie z RTG zębów
  • sanację jamy ustnej (oczyszczanie zębów z osadów nazębnych z polerowaniem)
  • ekstrakcję zębów jedno i wielokorzeniowych
  • usuwaniem nadziąślaków
  • wykonujemy biopsje i pobieranie wycinków ze zmian w jamie ustnej

weterynaria stomatologia