pies i kot

Badania laboratoryjne

Badania kliniczne są ciągle bardzo istotnym składnikiem w diagnostyce chorób zwierząt, jednak coraz częściej okazuje się, że bazując tylko na nich mamy problem z postawieniem prawidłowej diagnozy. Tutaj nie do przecenienia okazują się dodatkowe badania laboratoryjne, których wynikami posługują się lekarze weterynarii.

 

Hematologia

Morfologia krwi oznaczana jest na aparaturze IDEXX

Ten zestaw analiz łącznie z obrazem mikroskopowym normalnego rozmazu krwi obwodowej pozwala na kompleksową ocenę układu krwiotwórczego, dzięki czemu można wykryć i rozpoznać wiele chorób. Badania te wchodzą oczywiście w skład pakietu badań oferowanych przez nasz gabinet.

Badania biochemiczne

Zaburzenia biochemiczne będące przyczyną choroby mogą rozwijać się z różną dynamiką dając mniejsze lub większe odzwierciedlenie w wynikach badań laboratoryjnych. Wyjaśnienie podstaw biochemicznych stanów zdrowia i stanów chorobowych jest przeważnie podstawą racjonalnego leczenia. Dlatego też właściwie wykorzystane wyników badań biochemicznych staje się cenną pomocą we wczesnym rozpoznaniu, trafnym zdiagnozowaniu i właściwym leczeniu wielu jednostek chorobowych.
Badania biochemiczne krwi wykonywane są na aparaturze fotometrycznej firmy IDEXX.

weterynaria badania laboratoryjne

Badanie moczu

Końcowe produkty przemian ustrojowych są usuwane z organizmu głównie z moczem i kałem. Ilość oraz skład chemiczny wydalanego moczu jest zmienny i uzależniony od stanu czynnościowego nerek oraz od stężenia substancji chemicznych we krwi. Podstawowych informacji o funkcjonowaniu nerek dostarczają badania właściwości fizycznych oraz biochemicznych moczu, które wykonywane są w naszym gabinecie. Dodatkowo badanie mikroskopowe osadu moczu, które również jest u nas wykonywane, może być bardzo istotnym wskaźnikiem w badaniach diagnostycznych dysfunkcji nerek. Niekiedy ważne jest precyzyjne określenie ciężaru właściwego moczu. W naszym gabinecie badanie to wykonuje się za pomocą refraktometru.

Badania parazytologiczne kału.

W diagnostyce inwazji pasożytniczych istnieją dwa zasadnicze problemy: wykrycie i rozpoznanie pasożyta oraz ustalenie związku między obecnością inwazji, a objawami chorobowymi. Identyfikacja gatunku pasożyta wymaga od badającego kał nie tylko biegłości i doświadczenia w rozpoznawaniu pasożyta, ale również znajomości biologii pasożyta odpowiedzialnego za inwazję.